Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových kotúčov pre FSO.