Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových doštičkov pre Audi.