Obrysové rozmery Ford Explorer

Explorer VI | 2019

 Explorer VI 2019

Dĺžka
5049 mm
Šírka
2004 mm
Výška
1775 mm
Rázvor kol
3025 mm
Hmotnosť
2251 kg

Explorer V (facelift) | 2018-2019

 Explorer V (facelift) 2018-2019

Dĺžka
5047 mm
Šírka
2004 mm
Výška
1778 mm
Rázvor kol
2865 mm
Hmotnosť
2000 kg

Explorer V (facelift) | 2016-2018

 Explorer V (facelift) 2016-2018

Dĺžka
5019 mm
Šírka
1988 mm
Výška
1788 mm
Rázvor kol
2860 mm
Hmotnosť

Explorer IV | 2006-2010

 Explorer IV 2006-2010

Dĺžka
4912 mm
Šírka
1872 mm
Výška
1849 mm
Rázvor kol
2888 mm
Hmotnosť
2090 kg

Explorer III | 2002-2005

 Explorer III 2002-2005

Dĺžka
4810 mm
Šírka
1830 mm
Výška
1830 mm
Rázvor kol
2890 mm
Hmotnosť
1965 kg

Explorer II | 1995-2003

 Explorer II 1995-2003

Dĺžka
4429 mm
Šírka
1783 mm
Výška
1714 mm
Rázvor kol
2593 mm
Hmotnosť
1736 kg

Explorer I | 1991-1994

 Explorer I 1991-1994

Dĺžka
4673 mm
Šírka
1778 mm
Výška
1709 mm
Rázvor kol
2842 mm
Hmotnosť
2345 kg

Explorer VI | 2019

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Explorer VI 2019

5049 mm 2004 mm 1775 mm 3025 mm 2251 kg

Explorer V (facelift) | 2018-2019

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Explorer V (facelift) 2018-2019

5047 mm 2004 mm 1778 mm 2865 mm 2000 kg

Explorer V (facelift) | 2016-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Explorer V (facelift) 2016-2018

5019 mm 1988 mm 1788 mm 2860 mm

Explorer IV | 2006-2010

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Explorer IV 2006-2010

4912 mm 1872 mm 1849 mm 2888 mm 2090 kg

Explorer III | 2002-2005

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Explorer III 2002-200

4810 mm 1830 mm 1830 mm 2890 mm 1965 kg

Explorer II | 1995-2003

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Explorer II 1995-2003

4429 mm 1783 mm 1714 mm 2593 mm 1736 kg

Explorer I | 1991-1994

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Explorer I 1991-1994

4673 mm 1778 mm 1709 mm 2842 mm 2345 kg