Obrysové rozmery Honda CR-V

CR-V V (facelift) | 2019

 CR-V V (facelift) 2019

Dĺžka
4625 mm
Šírka
1854 mm
Výška
1689 mm
Rázvor kol
2659 mm
Hmotnosť
1567-1619 kg

CR-V V | 2019

 CR-V V  2019

Dĺžka
4600 mm
Šírka
1855 mm
Výška
1679 mm
Rázvor kol
2663 mm
Hmotnosť
1610 kg

CR-V IV (facelift) | 2015-2016

 CR-V IV (facelift) 2015-2016

Dĺžka
4605 mm
Šírka
2096 mm
Výška
1685 mm
Rázvor kol
2630 mm
Hmotnosť
1521 kg

CR-V IV | 2012-2015

 CR-V IV 2012-2015

Dĺžka
4570 mm
Šírka
1820 mm
Výška
1685 mm
Rázvor kol
2630 mm
Hmotnosť
1653 kg

CR-V III (facelift) | 2010-2012

 CR-V III (facelift) 2010-2012

Dĺžka
4574 mm
Šírka
1820 mm
Výška
1675 mm
Rázvor kol
2620 mm
Hmotnosť
1713 kg

CR-V III | 2006-2010

 CR-V III 2006-2010

Dĺžka
4530 mm
Šírka
1820 mm
Výška
1680 mm
Rázvor kol
2620 mm
Hmotnosť
1631 kg

CR-V II | 2002-2006

 CR-V II 2002-2006

Dĺžka
4555 mm
Šírka
1780 mm
Výška
1710 mm
Rázvor kol
2620 mm
Hmotnosť
1485 kg

CR-V I (RD) | 1995-2002

 CR-V I (RD) 1995-2002

Dĺžka
4520 mm
Šírka
1750 mm
Výška
1710 mm
Rázvor kol
2620 mm
Hmotnosť
1430 kg

CR-V V (facelift) | 2019

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 CR-V V (facelift) 2019

4625 mm 1854 mm 1689 mm 2659 mm 1567-1619 kg

CR-V V | 2019

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 CR-V V  2019

4600 mm 1855 mm 1679 mm 2663 mm 1610 kg

CR-V IV (facelift) | 2015-2016

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 CR-V IV (facelift) 2015-2016

4605 mm 2096 mm 1685 mm 2630 mm 1521 kg

CR-V IV | 2012-2015

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 CR-V IV 2012-201

4570 mm 1820 mm 1685 mm 2630 mm 1653 kg

CR-V III (facelift) | 2010-2012

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 CR-V III (facelift) 2010-2012

4574 mm 1820 mm 1675 mm 2620 mm 1713 kg

CR-V III | 2006-2010

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 CR-V III 2006-2010

4530 mm 1820 mm 1680 mm 2620 mm 1631 kg

CR-V II | 2002-2006

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 CR-V II 2002-2006

4555 mm 1780 mm 1710 mm 2620 mm 1485 kg

CR-V I (RD) | 1995-2002

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 CR-V I (RD) 1995-2002

4520 mm 1750 mm 1710 mm 2620 mm 1430 kg